Apna Mijaj News

Tag મહેસાણા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘની મનમાની

અટકળ

મહેસાણા જિ.પં.ના સદસ્યા રાજીબેન ચૌધરી પ્રા.શિ સંઘથી ‘રાજી’ નથી!

ApnaMijaj
મહેસાણા જિ.પં.ના સદસ્યા રાજીબેન ચૌધરી પ્રાથમિક શિક્ષણ સંઘની મનમાનીથી ‘રાજી’ નથી! • સંઘના બંધારણીય નિયમ પ્રમાણે બે વર્ષ બાદ ચૂંટણી થવી જોઈએ જે કરાઈ નથી...
error: Content is protected !!